Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Cookie szabályzatot legutóbb 2022.05.15-én frissítettük, és az Európai Gazdasági Térség polgáraira és állandó lakosaira vonatkozik.

1. Bevezetés

Weboldalunk, a https://kettonk.hu (a továbbiakban: “a weboldal”) cookie-kat és más kapcsolódó technológiákat használ (az egyszerűség kedvéért minden technológiára “cookie-ként” hivatkozunk). Sütiket az általunk megbízott harmadik felek is elhelyeznek. Az alábbi dokumentumban tájékoztatjuk Önt a cookie-k weboldalunkon történő használatáról.1.1 Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
• a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
• az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
• Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
• a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
• megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
• Társaságunk az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
• egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
• illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

1.2 Kapcsolattartás
Cégünket e-mailen, a weboldalon szereplő kapcsolatfelvételi űrlapon (ami szintén emailt továbbít) vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

1.3 Számlák
Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

1.4 Adattovábbítás
A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk.

2. Mik azok a sütik?

A süti egy kis egyszerű fájl, amelyet a weboldal oldalai mellett küldünk, és amelyet az Ön böngészője az Ön számítógépének vagy más eszközének merevlemezén tárol. Az abban tárolt információk egy későbbi látogatás során visszaküldhetők a mi szervereinkre vagy az érintett harmadik felek szervereire.

3. Mik azok a szkriptek?

A szkript egy olyan programkód, amelyet a weboldalunk megfelelő és interaktív működéséhez használunk. Ez a kód a szerverünkön vagy az Ön eszközén kerül végrehajtásra.

4. Sütik

4.1 Technikai vagy funkcionális sütik

Egyes sütik biztosítják, hogy a weboldal bizonyos részei megfelelően működjenek, és hogy az Ön felhasználói beállításai ismertek maradjanak. A funkcionális cookie-k elhelyezésével megkönnyítjük Önnek a weboldalunk látogatását. Így nem kell többször ugyanazokat az adatokat megadnia, amikor meglátogatja weboldalunkat, és például a tételek a fizetésig a kosárban maradnak. Ezeket a sütiket az Ön hozzájárulása nélkül is elhelyezhetjük.

4.2 Marketing/követési sütik

A marketing/követő sütik olyan sütik vagy más helyi tárolási formák, amelyeket felhasználói profilok létrehozására használnak reklámok megjelenítéséhez, vagy arra, hogy a felhasználót ezen a weboldalon vagy több weboldalon keresztül hasonló marketingcélokból nyomon kövessék.

5. Elhelyezett sütik

6. Hozzájárulás

Amikor először látogat el weboldalunkra, egy felugró ablakot jelenítünk meg, amely a sütikről szóló magyarázattal szolgál. Amint a “Beállítások mentése” gombra kattint, hozzájárul ahhoz, hogy a felugró ablakban kiválasztott cookie-k és beépülő modulok kategóriáit a jelen Cookie-szabályzatban leírtak szerint használjuk. Böngészőjén keresztül letilthatja a cookie-k használatát, de kérjük, vegye figyelembe, hogy ez esetben weboldalunk nem fog megfelelően működni.

6.1 A hozzájárulás beállításainak kezelése

7. A személyes adatokkal kapcsolatos jogai

A személyes adatai tekintetében az alábbi jogokkal rendelkezik:

  • Joga van tudni, hogy miért van szükség a személyes adataira, mi történik velük, és mennyi ideig őrzik meg őket.Hozzáférési jog: Önnek joga van hozzáférni az Ön általunk ismert személyes adataihoz.Helyesbítéshez való jog: Önnek bármikor joga van személyes adatait kiegészíteni, helyesbíteni, törölni vagy zárolni.Ha Ön hozzájárulását adta nekünk adatai feldolgozásához, joga van a hozzájárulás visszavonásához és személyes adatainak törléséhez.Adattovábbításhoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje valamennyi személyes adatát, és azokat teljes egészében továbbítsa egy másik adatkezelőnek.Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat adatai feldolgozása ellen. Ennek eleget teszünk, kivéve, ha az adatkezelésnek indokolt okai vannak.

E jogok gyakorlásához kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Kérjük, olvassa el a jelen Cookie-szabályzat alján található elérhetőségeket. Ha panasza van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük az adatait, szívesen meghallgatjuk, de joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál (az adatvédelmi hatóságnál) is.

8. A cookie-k engedélyezése/letiltása és törlése

Az internetes böngészője segítségével automatikusan vagy manuálisan törölheti a cookie-kat. Azt is megadhatja, hogy bizonyos sütik ne kerülhessenek elhelyezésre. Egy másik lehetőség, hogy megváltoztatja az internetböngésző beállításait, hogy minden egyes cookie elhelyezése esetén üzenetet kapjon. További információkat ezekről a lehetőségekről a böngészője Súgó részében található utasításokból tudhat meg.Kérjük, vegye figyelembe, hogy weboldalunk esetleg nem működik megfelelően, ha minden cookie-t letiltott. Ha törli a cookie-kat a böngészőjéből, akkor azok az Ön beleegyezését követően újra elhelyezésre kerülnek, amikor újra meglátogatja weboldalainkat.

9. Kapcsolattartási adatok

A Cookie-szabályzatunkkal és a jelen nyilatkozattal kapcsolatos kérdésekkel és/vagy észrevételekkel kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

Nagy Gábor EV
2112 Veresegyház, Kútfő utca 16.
Magyarország
Weboldal: https://kettonk.hu
Email: gabo.r (kukac) hellogabor.com

Társaságunk tárhely szolgáltatója:

Név: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Cím: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
E-mail: info@rackforest.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-914549
Adószám: 14671858-2-43

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉS
Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti:
Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.; Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.; Telefon: 06-1-475-7186, 475-7100; Telefax: 06-1-269-3541; E-mail: adatved@obh.hu
A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: onlinevita@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 20 33

Scroll to Top